enfeksiyon

enfeksiyon Fr. infection

a. tıp Organizmada hastalığa yol açan bir mikrobun genel veya yerel gelişmesi, yayılması.


enfeksiyon İng. infection

1. Bakteri, virüs, mantar ya da protozoonların bir organizmaya girmesi. 2. Enfeksiyon yapan organizmaların bir hücre ya da canlıda meydana getirdiği durum.


enfeksiyon İng. infection

Hastalık etkeni mikroorganizmanın vücuda girişi ve yayılışı, patojen mikroorganizmaların neden olduğu bulaşıcı veya bulaşıcı olmayan hastalık, infeksiyon.


enfeksiyon İng. infection

1. Bakteri, virüs, mantar veya protozoonların bir organizmaya girmesi. 2. Enfeksiyon yapan organizmaların bir hücre veya canlıda meydana getirdiği durum.


enfeksiyon için benzer kelimeler


enfeksiyon, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'n', 'f', 'e', 'k', 's', 'i', 'y', 'o', 'n', şeklindedir.
enfeksiyon kelimesinin tersten yazılışı noyiskefne diziliminde gösterilir.