eksik enfeksiyon

eksik enfeksiyon İng. abortive infection

Çoğunlukla virüs enfeksiyonlarında görülen, canlı konağın mikroorganizmayla enfekte edilmesine rağmen bu konakta yeni mikroorganizmaların üretiminin gerçekleşmediği enfeksiyon, abortif enfeksiyon.


eksik enfeksiyon için benzer kelimeler


eksik enfeksiyon, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'k', 's', 'i', 'k', ' ', 'e', 'n', 'f', 'e', 'k', 's', 'i', 'y', 'o', 'n', şeklindedir.
eksik enfeksiyon kelimesinin tersten yazılışı noyiskefne kiske diziliminde gösterilir.