Enfeksiyöz hematopoetik nekroz

Enfeksiyöz hematopoetik nekroz İng. Infectious haematopoetic necrosis

Çeşitli salmonid türlerinde, Rhabdoviridae familyasına ait bir virüsün neden olduğu, hematopoetik dokuların nekrozu ve hemorajileri, letarji, karında şişkinlik, ekzoftalmus, vücudun üst kısmının koyu renkte olmasıyla karakterize, akut ve subakut seyirli, bulaşıcı ve öldürücü viral bir hastalık.


Enfeksiyöz hematopoetik nekroz için benzer kelimeler


Enfeksiyöz hematopoetik nekroz, 30 karakter ile yazılır. Ayrıca, E harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'E', 'n', 'f', 'e', 'k', 's', 'i', 'y', 'ö', 'z', ' ', 'h', 'e', 'm', 'a', 't', 'o', 'p', 'o', 'e', 't', 'i', 'k', ' ', 'n', 'e', 'k', 'r', 'o', 'z', şeklindedir.
Enfeksiyöz hematopoetik nekroz kelimesinin tersten yazılışı zorken kiteopotameh zöyiskefnE diziliminde gösterilir.