laminar kortikal nekroz

laminar kortikal nekroz İng. laminar cortical necrosis

1. Beyin kabuğunun yüzeysel tabakalarının yangısı. 2. Geviş getirenlerin polioensefalomalasisi.


laminar kortikal nekroz için benzer kelimeler


laminar kortikal nekroz, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, l harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'l', 'a', 'm', 'i', 'n', 'a', 'r', ' ', 'k', 'o', 'r', 't', 'i', 'k', 'a', 'l', ' ', 'n', 'e', 'k', 'r', 'o', 'z', şeklindedir.
laminar kortikal nekroz kelimesinin tersten yazılışı zorken lakitrok ranimal diziliminde gösterilir.