kortikal sağırlık

kortikal sağırlık İng. cortical deafness

Beyin kabuğunun merkezlerindeki patolojik değişimlere bağlı olarak gelişen sağırlık.


kortikal sağırlık için benzer kelimeler


kortikal sağırlık, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'o', 'r', 't', 'i', 'k', 'a', 'l', ' ', 's', 'a', 'ğ', 'ı', 'r', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
kortikal sağırlık kelimesinin tersten yazılışı kılrığas lakitrok diziliminde gösterilir.