kortikal kemik grefti

kortikal kemik grefti İng. cortical bone graft

Tibyanın antero-mediyal yüzünden çıkartılan bir kortikal kemik şeridinin, kırık fragmanları arasındaki boşluğu köprüleyecek tarzda yerleştirilmesi.


kortikal kemik grefti için benzer kelimeler


kortikal kemik grefti, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'o', 'r', 't', 'i', 'k', 'a', 'l', ' ', 'k', 'e', 'm', 'i', 'k', ' ', 'g', 'r', 'e', 'f', 't', 'i', şeklindedir.
kortikal kemik grefti kelimesinin tersten yazılışı itferg kimek lakitrok diziliminde gösterilir.