kazeöz nekroz

kazeöz nekroz İng. caseous necrosis

Peynirleşme nekrozu.


kazeöz nekroz için benzer kelimeler


kazeöz nekroz, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'z', 'e', 'ö', 'z', ' ', 'n', 'e', 'k', 'r', 'o', 'z', şeklindedir.
kazeöz nekroz kelimesinin tersten yazılışı zorken zöezak diziliminde gösterilir.