nekroz

nekroz Fr. nécrose

a. Canlı maddelerin fiziksel ve kimyasal değişimi.


nekroz İng. necrosis

Hücrelerin ve dokuların ölmesi.


nekroz Lat. necrosis

Bir organın çürüyüp ölmesi, canlı doku ve hücrelerin belli bir bölümünün ölümü, kangren.


nekroz İng. necrosis

1. Canlı organizmada doku veya hücrelerin yerel ölümü. 2. Hücrenin ölümünü ifade eden morfolojik değişimlerin tamamı. Işık mikroskobik düzeyde özellikle çekirdek ve daha az olarak da sitoplazma morfolojisine bakılarak karar verilir.


nekroz için benzer kelimeler


nekroz, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, n harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'n', 'e', 'k', 'r', 'o', 'z', şeklindedir.
nekroz kelimesinin tersten yazılışı zorken diziliminde gösterilir.