eşey ayrılığı

eşey ayrılığı İng. sexual dimorphism

Aynı bir türün dişi ve erkeği arasında renk, yapı, büyüklük, şekil vb. yönünden meydana gelen farklılıklar. Cinsiyet farkı, seks ayrılığı.


eşey ayrılığı İng. sexual dimorphism

Aynı bir türün dişi ve erkeği arasında renk, yapı, büyüklük, biçim v.b. hususlardaki açık farklar.


eşey ayrılığı için benzer kelimeler


eşey ayrılığı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'ş', 'e', 'y', ' ', 'a', 'y', 'r', 'ı', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
eşey ayrılığı kelimesinin tersten yazılışı ığılırya yeşe diziliminde gösterilir.