işlem ayrılığı

işlem ayrılığı İng. divergence of opinions

Yasasına göre suç sayılan kaçakçılık, kusur ve usulsüzlük gibi olayların her biri için ayrı ayrı işlem yapılarak ceza kesilmesi.


işlem ayrılığı için benzer kelimeler


işlem ayrılığı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ş', 'l', 'e', 'm', ' ', 'a', 'y', 'r', 'ı', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
işlem ayrılığı kelimesinin tersten yazılışı ığılırya melşi diziliminde gösterilir.