seks ayrılığı

seks ayrılığı

bk. eşey ayrılığı


seks ayrılığı İng. sexual dimorphism

Eşeysel iki biçimlilik.


seks ayrılığı için benzer kelimeler


seks ayrılığı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 'k', 's', ' ', 'a', 'y', 'r', 'ı', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
seks ayrılığı kelimesinin tersten yazılışı ığılırya skes diziliminde gösterilir.