görüş ayrılığı

görüş ayrılığı

a. Bir görüş veya düşüncede farklı değerlendirmede bulunma, farklı düşünme.


görüş ayrılığı için benzer kelimeler


görüş ayrılığı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'r', 'ü', 'ş', ' ', 'a', 'y', 'r', 'ı', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
görüş ayrılığı kelimesinin tersten yazılışı ığılırya şürög diziliminde gösterilir.