eşgüdüm başarısızlığı

eşgüdüm başarısızlığı İng. coordination failure

İktisadi karar birimlerinin tercih ettikleri sonuca yönelik olarak seçtikleri stratejilere ulaşamamaları sonucu oluşan durum.


eşgüdüm başarısızlığı için benzer kelimeler


eşgüdüm başarısızlığı, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'ş', 'g', 'ü', 'd', 'ü', 'm', ' ', 'b', 'a', 'ş', 'a', 'r', 'ı', 's', 'ı', 'z', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
eşgüdüm başarısızlığı kelimesinin tersten yazılışı ığılzısıraşab müdügşe diziliminde gösterilir.