mutlak ürün başarısızlığı

mutlak ürün başarısızlığı İng. absolute product failure

Bir firmanın yeni piyasaya sürdüğü ancak üretim ve pazarlama maliyetlerini karşılamayan ve finansal kayba neden olan ürün.


mutlak ürün başarısızlığı için benzer kelimeler


mutlak ürün başarısızlığı, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'u', 't', 'l', 'a', 'k', ' ', 'ü', 'r', 'ü', 'n', ' ', 'b', 'a', 'ş', 'a', 'r', 'ı', 's', 'ı', 'z', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
mutlak ürün başarısızlığı kelimesinin tersten yazılışı ığılzısıraşab nürü kaltum diziliminde gösterilir.