koordinasyon başarısızlığı

koordinasyon başarısızlığı

bk. eşgüdüm başarısızlığı


koordinasyon başarısızlığı için benzer kelimeler


koordinasyon başarısızlığı, 26 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'o', 'o', 'r', 'd', 'i', 'n', 'a', 's', 'y', 'o', 'n', ' ', 'b', 'a', 'ş', 'a', 'r', 'ı', 's', 'ı', 'z', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
koordinasyon başarısızlığı kelimesinin tersten yazılışı ığılzısıraşab noysanidrook diziliminde gösterilir.