koordinasyon

koordinasyon Fr. coordination

a. Eş güdüm.


koordinasyon İng. coordination

Biyolojik sistemlerde uyumlu bir sonuç elde etmek üzere uygun bir iş birliği hâlinde çalışma. Kan hareketlerindeki düzenleştirme gibi.


koordinasyon İng. co-ordination

Uyum içinde cereyan eden hareket


koordinasyon

bk. düzenleştirme


koordinasyon için benzer kelimeler


koordinasyon, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'o', 'o', 'r', 'd', 'i', 'n', 'a', 's', 'y', 'o', 'n', şeklindedir.
koordinasyon kelimesinin tersten yazılışı noysanidrook diziliminde gösterilir.