koordinasyon sayısı

koordinasyon sayısı İng. coordination number

Bir komplekste ligantların metal iyonuna bağlı oldukları noktaların sayısı. En çok rastlanan koordinasyon sayıları [Ag(NH3)2]+, [Ni(CN)4]2-, ve [PdCl6]2- de olduğu gibi 2, 4 ve 6 dır.


koordinasyon sayısı için benzer kelimeler


koordinasyon sayısı, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'o', 'o', 'r', 'd', 'i', 'n', 'a', 's', 'y', 'o', 'n', ' ', 's', 'a', 'y', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
koordinasyon sayısı kelimesinin tersten yazılışı ısıyas noysanidrook diziliminde gösterilir.