koordinasyon bileşiği

koordinasyon bileşiği İng. coordination compound

Bir metal iyonunun (çoğu kez geçiş metali) metal olmayan iyon veya ligant olarak adlandırılan molekül veya kompleksleştirici ile bir araya gelerek oluşturduğu bileşik. Ligant pozitif veya negatif yüklü olabilir. (Cl- gibi iyonlar veya NH2NH3+) veya su, amonyak gibi moleküller olabilir.


koordinasyon bileşiği için benzer kelimeler


koordinasyon bileşiği, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'o', 'o', 'r', 'd', 'i', 'n', 'a', 's', 'y', 'o', 'n', ' ', 'b', 'i', 'l', 'e', 'ş', 'i', 'ğ', 'i', şeklindedir.
koordinasyon bileşiği kelimesinin tersten yazılışı iğişelib noysanidrook diziliminde gösterilir.