koordinasyon alıştırmaları (uyum alıştırmaları)

koordinasyon alıştırmaları (uyum alıştırmaları) Alm. Koordinationsübungen

Kas, sinir ve duyu örgenlerinin işbirliyle sağlanan ve bunu geliştiren alıştırmalar.


koordinasyon alıştırmaları (uyum alıştırmaları) için benzer kelimeler


koordinasyon alıştırmaları (uyum alıştırmaları), 47 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'o', 'o', 'r', 'd', 'i', 'n', 'a', 's', 'y', 'o', 'n', ' ', 'a', 'l', 'ı', 'ş', 't', 'ı', 'r', 'm', 'a', 'l', 'a', 'r', 'ı', ' ', '(', 'u', 'y', 'u', 'm', ' ', 'a', 'l', 'ı', 'ş', 't', 'ı', 'r', 'm', 'a', 'l', 'a', 'r', 'ı', ')', şeklindedir.
koordinasyon alıştırmaları (uyum alıştırmaları) kelimesinin tersten yazılışı )ıralamrıtşıla muyu( ıralamrıtşıla noysanidrook diziliminde gösterilir.