benzetme alıştırmaları (taklit alıştırmaları)

benzetme alıştırmaları (taklit alıştırmaları) Alm. Nachahmungsübungen

Özellikle çocuklardaki tasarım ve imgeleme gücü dolayısıyla onların kolaylıkla anlayıp yapabildikleri günlük yaşantıyı ve olayları örnek tutan, odun yarma, ekin biçme, bıçkı v. b. basit iş; hayvan değinimlerine ya da doğal olaylara benzetilerek yapılan alıştırmalar.


benzetme alıştırmaları (taklit alıştırmaları) için benzer kelimeler


benzetme alıştırmaları (taklit alıştırmaları), 45 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'n', 'z', 'e', 't', 'm', 'e', ' ', 'a', 'l', 'ı', 'ş', 't', 'ı', 'r', 'm', 'a', 'l', 'a', 'r', 'ı', ' ', '(', 't', 'a', 'k', 'l', 'i', 't', ' ', 'a', 'l', 'ı', 'ş', 't', 'ı', 'r', 'm', 'a', 'l', 'a', 'r', 'ı', ')', şeklindedir.
benzetme alıştırmaları (taklit alıştırmaları) kelimesinin tersten yazılışı )ıralamrıtşıla tilkat( ıralamrıtşıla emtezneb diziliminde gösterilir.