taklit

taklit, -di Ar. ta®l³d

a. (takli:di) 1. Belli bir örneğe benzemeye veya benzetmeye çalışma: “Her memleket başkalarının yeniliklerini taklit ile başladığı intizama kendisinin eskiliklerini tahkik ile nihayet verir.” -A. H. Müftüoğlu. 2. Birinin davranışlarını, konuşmasını tekrarlayarak eğlenme: “Hele taklitleri? -Kadın taklidi, Arap taklidi hepsini birbirinden güzel yapıyordu.” -Y. Z. Ortaç. 3. Benzetilerek yapılmış şey, imitasyon.


taklit İng. modeling

Büyük ve karmaşık bir donanımla elde edilebilen seslerin dijital sinyaller yardımıyla küçük, taşınabilir ve düşük maliyetli cihaz veya cihazlarla taklit edilmesi.


taklit İng. counterfeit, imitation

Belli bir örneğe benzetilerek farklı bir marka adıyla üretilen mal veya eşya.


taklit için benzer kelimeler


taklit, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'k', 'l', 'i', 't', şeklindedir.
taklit kelimesinin tersten yazılışı tilkat diziliminde gösterilir.