taklit etme

taklit etme İng. impersonation

taklit etme için benzer kelimeler


taklit etme, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'k', 'l', 'i', 't', ' ', 'e', 't', 'm', 'e', şeklindedir.
taklit etme kelimesinin tersten yazılışı emte tilkat diziliminde gösterilir.