piyasa başarısızlığı

piyasa başarısızlığı İng. market failure

Eksik rekabet, dışsallıklar, orta malları, gelir dağılımı eşitsizliği ve bakışımsız bilgi yüzünden piyasanın işleyişinin aksaması. krş. hükümet başarısızlıkları


piyasa başarısızlığı için benzer kelimeler


piyasa başarısızlığı, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'i', 'y', 'a', 's', 'a', ' ', 'b', 'a', 'ş', 'a', 'r', 'ı', 's', 'ı', 'z', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
piyasa başarısızlığı kelimesinin tersten yazılışı ığılzısıraşab asayip diziliminde gösterilir.