eşlenik baz

eşlenik baz İng. conjugate base

Bronsted-Lowry asidinin proton vermiş hali; her asidin bir eşlenik bazı vardır.


eşlenik baz için benzer kelimeler


eşlenik baz, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'ş', 'l', 'e', 'n', 'i', 'k', ' ', 'b', 'a', 'z', şeklindedir.
eşlenik baz kelimesinin tersten yazılışı zab kinelşe diziliminde gösterilir.