evren

evren

a. 1. gök b. Gök varlıklarının bütünü, kâinat, cihan, âlem, kozmos: “Eski yorumcular daha ileri gitmiş, evrenin yaratılmasında ve doğanın kurallarında bile matematik bir öz bulmuşlardır.” -H. Taner. 2. Düzenli ve uyumlu bir bütün olarak düşünülen bütün varlıklar: “Yemeyi, içmeyi, konuşmayı, düşmanlarımı, dostlarımı, orta malı hislerimi ve evreni unuttum.” -R. H. Karay. 3. hlk. Büyük yılan. 4. mec. Kişinin içinde yaşadığı, ilişkide bulunduğu ortam: “Kendi evrenine dalmış olan Halim, ürkerek sıçradı, bir adım geriye attı.” -A. İlhan.


evren Fr. Hydre
evren Fr. Géant
evren

Büyük yılan, canavar.


evren

Büyük, yüksek.


evren

1. Boylu boslu, iri yarı, yakışıklı. 2. Kahraman, yiğit. 3. Bey, ağa, lider.


evren

Zaman.


evren

Deniz hortumu.


evren İng. universe

Bütün gökcisimlerinin içinde yer aldığı düşünülen sonsuz varlık.


evren İng. universe, population

1. Var olan şeylerin insan zekâsıyle kavranabilen bütünü ve özellikle gök varlıklarının tümü. 2. Sayılama bakımından gözlenebilir durumda olan ve birtakım ortak özellikler taşıyan birey ya da nesnelerden oluşan kümeye verilen ad.


evren İng. cosmos

1. Gerçekliğin tümü. 2. Gök cisimlerinin tümü. Uzaysal gerçekliğin tümü. 3. (Pythagoras'tan beri) Düzenli, birlikli bir yapı oluşturan bütün. Düzenli, uyumlu birlik.


evren İng. cosmos

Düzenli ve uyumlu bir bütün olarak düşünülen tüm varlıklar.


evren İng. univers

Bütün yıldızları, gökadaları, kümeleri, gaz ve bulutları içine alan maddeyle dolu uzayın bütünü.


evren İng. population, universe

Belirli bir özelliği gösteren bireylerin tümünün oluşturduğu topluluk.


evren İng. universe, universe of discourse, domain of interpretation

Yorumlanmış dilin sözünü ettiği tüm nesneleri oluşturmağa yarayan yapı taşları öbeği; belli bir yorumla verilip, yorumun belirlediği tüm anlamları oluşturmağa yarayan dildışı nesne öbeği ya da dildışı nesne öbeklerinden her biri. || Evren genellikle E simgesiyle gösterilir.


evren Osm. kâinat

(astronomi)


evren Osm. âlem

(botanik)


evren İng. universe, population

İstatistikte, belirli bir özelliğe sahip bireylerin tümünün oluşturduğu topluluk.


evren İng. universe

Zaman ve uzay içinde sınırı bilinmeyen, özdeğin niteliksel bakımdan sonsuz sayıdaki değişik biçimlerini içeren doğa.


evren İng. population

Ana kitle.


evren İng. population-universe

Bir alan araştırmasında gözlem konusu olan ve belli ayrıtlarla ötekilerden ayrılan birimler topluluğu.


evren, (evran)

Ejderha, büyük yılan.


Evren

öz. a. (e'vren) Ankara iline bağlı ilçelerden biri.


Evren Köken: T.

Cinsiyet: Erkek 1. Gök varlıklarının tümü, kâinat. 2. Ejder, ejderha. 3. Boylu boslu, yakışıklı. 4. Kahraman, yiğit. 5. Zaman.Cinsiyet: Kız 1. Gök varlıklarının tümü, kâinat. 2. Ejder, ejderha. 3. Boylu boslu, yakışıklı. 4. Kahraman, yiğit. 5. Zaman.


Evren

Çorum ili, Boğazkale ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


Evren

Gümüşhane ili, Şiran ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


Evren

İçel ili, Mut ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


evren için benzer kelimeler


evren, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'v', 'r', 'e', 'n', şeklindedir.
evren kelimesinin tersten yazılışı nerve diziliminde gösterilir.