birincil evren ışınları

birincil evren ışınları İng. primary cosmic-rays

Yerin uçunyuvarına girmeyen evren ışınları.


birincil evren ışınları için benzer kelimeler


birincil evren ışınları, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'r', 'i', 'n', 'c', 'i', 'l', ' ', 'e', 'v', 'r', 'e', 'n', ' ', 'ı', 'ş', 'ı', 'n', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
birincil evren ışınları kelimesinin tersten yazılışı ıralnışı nerve licnirib diziliminde gösterilir.