durağan evren

durağan evren İng. stationary population

Durağan dağılımların elde edildiği evren.


durağan evren için benzer kelimeler


durağan evren, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'u', 'r', 'a', 'ğ', 'a', 'n', ' ', 'e', 'v', 'r', 'e', 'n', şeklindedir.
durağan evren kelimesinin tersten yazılışı nerve nağarud diziliminde gösterilir.