evvel ahir

evvel ahir

zf. Önünde sonunda.


evvel ahir için benzer kelimeler


evvel ahir, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'v', 'v', 'e', 'l', ' ', 'a', 'h', 'i', 'r', şeklindedir.
evvel ahir kelimesinin tersten yazılışı riha levve diziliminde gösterilir.