ahir vakit

ahir vakit, -kti

a. İnsan ömrünün son yılları: Ahir vaktinde sıkıntı çekti.


ahir vakit için benzer kelimeler


ahir vakit, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'h', 'i', 'r', ' ', 'v', 'a', 'k', 'i', 't', şeklindedir.
ahir vakit kelimesinin tersten yazılışı tikav riha diziliminde gösterilir.