vakit vakit

vakit vakit

zf. Belli olmayan zamanlarda, ara sıra, zaman zaman: “Bu sevincin arasında vakit vakit bir sıkıntı geliyor.” -A. Gündüz.


vakit vakit için benzer kelimeler


vakit vakit, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, v harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'v', 'a', 'k', 'i', 't', ' ', 'v', 'a', 'k', 'i', 't', şeklindedir.
vakit vakit kelimesinin tersten yazılışı tikav tikav diziliminde gösterilir.