kimi vakit

kimi vakit

zf. Ara sıra.


kimi vakit için benzer kelimeler


kimi vakit, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'i', 'm', 'i', ' ', 'v', 'a', 'k', 'i', 't', şeklindedir.
kimi vakit kelimesinin tersten yazılışı tikav imik diziliminde gösterilir.