vezni ahir

vezni ahir

(Halk edebiyatı terimi) Her dizesi bir bent meydana getirmek üzere iç uyaklı olarak düzülmüş bir dörtleme türü.


vezni ahir için benzer kelimeler


vezni ahir, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, v harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'v', 'e', 'z', 'n', 'i', ' ', 'a', 'h', 'i', 'r', şeklindedir.
vezni ahir kelimesinin tersten yazılışı riha inzev diziliminde gösterilir.