faiz tavanı

faiz tavanı İng. interest ceiling

Para otoritelerinin doğrudan müdahale ederek faiz oranları için belirledikleri en yüksek düzey. krş. faiz yasağı


faiz tavanı için benzer kelimeler


faiz tavanı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'a', 'i', 'z', ' ', 't', 'a', 'v', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
faiz tavanı kelimesinin tersten yazılışı ınavat ziaf diziliminde gösterilir.