kredi tavanı

kredi tavanı İng. credit ceiling, loan ceiling

Para yetkesinin ulaşmak istediği hedefler doğrultusunda, finansal kurumların belli bir dönemde açabilecekleri kredi miktarına getirdiği üst sınır.


kredi tavanı için benzer kelimeler


kredi tavanı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'r', 'e', 'd', 'i', ' ', 't', 'a', 'v', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
kredi tavanı kelimesinin tersten yazılışı ınavat iderk diziliminde gösterilir.