asılı yankıdüzen tavanı

asılı yankıdüzen tavanı İng. dropped acoustic ceiling

Ses dağılımının denetiminde kullanılan ve kaldırılıp indirilebilen tavan.


asılı yankıdüzen tavanı için benzer kelimeler


asılı yankıdüzen tavanı, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 's', 'ı', 'l', 'ı', ' ', 'y', 'a', 'n', 'k', 'ı', 'd', 'ü', 'z', 'e', 'n', ' ', 't', 'a', 'v', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
asılı yankıdüzen tavanı kelimesinin tersten yazılışı ınavat nezüdıknay ılısa diziliminde gösterilir.