yankıdüzen

yankıdüzen İng. acoustics

1 -Kapalı bir yerde ses dağılım biçimi. Ses dağılımı tiyatro yapılarının niteliklerine göre değişir. 2. Fizik biliminin, konusu selen olan kolu


yankıdüzen için benzer kelimeler


yankıdüzen, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'n', 'k', 'ı', 'd', 'ü', 'z', 'e', 'n', şeklindedir.
yankıdüzen kelimesinin tersten yazılışı nezüdıknay diziliminde gösterilir.