yankıdüzen bulutları

yankıdüzen bulutları İng. acoustical clouds

Çağdaş yeni tiyatro yapılarının tavanına konulan ve bilgisayar tarafından düzenlenen, opera, sözlü tiyatro, oda ya da senfoni orkestrası yankıdüzenini iyi bir biçimde sağlayabilmek için, aşağı yukarı hareket edebilen ve sağa sola dönebilen ses levhaları.


yankıdüzen bulutları için benzer kelimeler


yankıdüzen bulutları, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'n', 'k', 'ı', 'd', 'ü', 'z', 'e', 'n', ' ', 'b', 'u', 'l', 'u', 't', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
yankıdüzen bulutları kelimesinin tersten yazılışı ıraltulub nezüdıknay diziliminde gösterilir.