yankıdüzen levhası

yankıdüzen levhası İng. acoustic panel

Ses dağılımının düzgün biçimde olmasına yardımcı olan, duvara ya da tavana konulan levha.


yankıdüzen levhası için benzer kelimeler


yankıdüzen levhası, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'n', 'k', 'ı', 'd', 'ü', 'z', 'e', 'n', ' ', 'l', 'e', 'v', 'h', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
yankıdüzen levhası kelimesinin tersten yazılışı ısahvel nezüdıknay diziliminde gösterilir.