ağız tavanı yarığı

ağız tavanı yarığı İng. choana

anat. Kanatlılarda koana yarığı olarak da bilinen sert damak yarığı.


ağız tavanı yarığı için benzer kelimeler


ağız tavanı yarığı, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'ı', 'z', ' ', 't', 'a', 'v', 'a', 'n', 'ı', ' ', 'y', 'a', 'r', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
ağız tavanı yarığı kelimesinin tersten yazılışı ığıray ınavat zığa diziliminde gösterilir.