fayda ticaret hadleri

fayda ticaret hadleri İng. utility terms of trade

Net ticaret hadlerinin dışsatım ve dışalım fayda dizinleriyle düzeltilmesi sonucu bulunan dış ticaretten sağlanan faydanın değişip değişmediğini ölçen dış ticaret hadleri. krş. mal ticaret hadleri, faktör ticaret hadleri


fayda ticaret hadleri için benzer kelimeler


fayda ticaret hadleri, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'a', 'y', 'd', 'a', ' ', 't', 'i', 'c', 'a', 'r', 'e', 't', ' ', 'h', 'a', 'd', 'l', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
fayda ticaret hadleri kelimesinin tersten yazılışı ireldah teracit adyaf diziliminde gösterilir.