denge ticaret hadleri

denge ticaret hadleri

bk. denge dış ticaret hadleri


denge ticaret hadleri için benzer kelimeler


denge ticaret hadleri, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'n', 'g', 'e', ' ', 't', 'i', 'c', 'a', 'r', 'e', 't', ' ', 'h', 'a', 'd', 'l', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
denge ticaret hadleri kelimesinin tersten yazılışı ireldah teracit egned diziliminde gösterilir.