gelir ticaret hadleri

gelir ticaret hadleri İng. income terms of trade

1. Ülkenin dış ticaret yoluyla göreli fiyat değişmelerinden elde ettiği kazanç ve kayıpları gösteren ve net ticaret hadlerinin dışsatım miktar diziniyle çarpılmasıyla bulunan mal ticaret hadleri türü. krş. dış ticaret hadleri 2. Kesimlerin göreli fiyat değişmelerinden elde ettiği kazanç ve kayıpları gösteren iç ticaret hadlerinin, bir kesime ilişkin miktar diziniyle çarpılması sonucu elde edilen oran.


gelir ticaret hadleri için benzer kelimeler


gelir ticaret hadleri, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'l', 'i', 'r', ' ', 't', 'i', 'c', 'a', 'r', 'e', 't', ' ', 'h', 'a', 'd', 'l', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
gelir ticaret hadleri kelimesinin tersten yazılışı ireldah teracit rileg diziliminde gösterilir.