faz titrasyonu

faz titrasyonu İng. phase titration

Üçlü faz diyagramını kullanarak uç noktayı tayin etmek amacıyla, birbiriyle karışan ikili bir sıvı karışımının, bunlardan ancak biri ile karışabilen üçüncü bir sıvı ile titre edilerek analiz edilmesi.


faz titrasyonu için benzer kelimeler


faz titrasyonu, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'a', 'z', ' ', 't', 'i', 't', 'r', 'a', 's', 'y', 'o', 'n', 'u', şeklindedir.
faz titrasyonu kelimesinin tersten yazılışı unoysartit zaf diziliminde gösterilir.