birincil faz

birincil faz İng. primary phase

Bir katılaşma ya da dönüşümde beliren ilk ya da ana faz.


birincil faz için benzer kelimeler


birincil faz, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'r', 'i', 'n', 'c', 'i', 'l', ' ', 'f', 'a', 'z', şeklindedir.
birincil faz kelimesinin tersten yazılışı zaf licnirib diziliminde gösterilir.