ara-faz

ara-faz İng. interphase

(karşılık: interfaz), [Lât. inter = arasında, Yun. phasis =görünüş): İki mitoz bölünmesi arasındaki evre


ara-faz için benzer kelimeler


ara-faz, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'a', '-', 'f', 'a', 'z', şeklindedir.
ara-faz kelimesinin tersten yazılışı zaf-ara diziliminde gösterilir.