fena bulmak

fena bulmak

ölmek, yok olmak.


fena bulmak için benzer kelimeler


fena bulmak, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'e', 'n', 'a', ' ', 'b', 'u', 'l', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
fena bulmak kelimesinin tersten yazılışı kamlub anef diziliminde gösterilir.