fena değil (veya sayılmaz)

fena değil (veya sayılmaz)

oldukça iyi.


fena değil (veya sayılmaz) için benzer kelimeler


fena değil (veya sayılmaz), 26 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'e', 'n', 'a', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'l', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 's', 'a', 'y', 'ı', 'l', 'm', 'a', 'z', ')', şeklindedir.
fena değil (veya sayılmaz) kelimesinin tersten yazılışı )zamlıyas ayev( liğed anef diziliminde gösterilir.