fenerit üzümü

fenerit üzümü

Kırmızı renkli, ince kabuklu, şaraplık bir çeşit üzüm.


fenerit üzümü için benzer kelimeler


fenerit üzümü, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'e', 'n', 'e', 'r', 'i', 't', ' ', 'ü', 'z', 'ü', 'm', 'ü', şeklindedir.
fenerit üzümü kelimesinin tersten yazılışı ümüzü tirenef diziliminde gösterilir.