fino

fino İt. fino

a. (fi'no) 1. hay. b. Çok tüylü küçük bir köpek türü. 2. argo Esrar.


fino

Huni.


fino

Köpek, köpek yavrusu


fino için benzer kelimeler


fino, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, o harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'i', 'n', 'o', şeklindedir.
fino kelimesinin tersten yazılışı onif diziliminde gösterilir.