fison

fison

Değirmende suyu çarka döken ağaç boru.


fison, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'i', 's', 'o', 'n', şeklindedir.
fison kelimesinin tersten yazılışı nosif diziliminde gösterilir.